Europees referentie kader

Uitleg erk levels

Vaardigheid: Lezen

Beheersingsniveau

Niveau A1 Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen,

bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi.

Niveau A2 Ik kan zeer korte, eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare

informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen en ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.

Niveau B1 Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse, of

aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.

Niveau B2 Ik kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen,

waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen. Ik kan eigentijds literair proza begrijpen.

Niveau C1 Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van

verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein.

Niveau C2 Ik kan moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal lezen, inclusief

abstracte, structureel of linguïstisch complexe teksten, zoals handleidingen, specialistische artikelen en literaire werken.Bron: http://www.erk.nl/leerling/wat_is_mijn_niveau_nu/