Taalportfolio

Via het ERK kom je op de link om een Europees Taalportfolio aan te maken. Er is ook een andere provider maar dan moet jouw school een financiële bijdrage willen leveren. Het taalportfolio is een unieke manier om bij te houden wat je allemaal al op het gebied van de L2 (tweede taal, Engels) gedaan hebt. Dit kan enorm motiverend werken om het beste uit jezelf te halen.

Voorbeeld

ELP_Junior_Language_Passport_10-15_EN.doc.pdf